2011. június 7., kedd

Új szívet adok nektek!


Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

Hírlevelünk harmadik száma Pünkösdkor, a harmadik isteni személy ünnepére jelenik meg.

„Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek... Az én lelkemet oltom belétek” – ígérte Ezekiel próféta által az Úr. A bűntől sebzett ember Isten Lelke által újjászületik, hogy Lélekkel telt új emberré váljon. Pünkösdkor aztán az apostolok valóban elteltek Szentlélekkel, szívük tüzes és bátor lett. A kicsiny csapat missziós Egyházzá erősödött, akik elindultak a föld végső határáig hirdetni az Örömhírt. Jelek és csodák kísérték őket, és kísérik az Egyházat ma is.

Szent Ferencről, a Nagy Király hírnökéről ezt jegyezték fel: „A Magasságbeli boldogságos szolgája, miután ily módon felövezte magát és erőt merített a Szentlélekből, mivel a kiszabott idő sürgette, habozás nélkül követte lelkének boldogságot árasztó ihletét, és a földi javak semmibevételével a legfőbb javak felé indult. Az elindulással annál kevésbé volt szabad várnia, mivel a halálos fertőzés már annyira eláradt a világon, és sokaknak tagjait már annyira megbénította, hogy az orvos legkisebb késlekedése okvetlenül életükbe került volna.”

Testvérek, mintha a mai idők súlyos gondjairól szólna Ferenc életrajza! Nekünk, mai világi ferenceseknek is központi jelentőségű Pünkösd üzenete. Vízből és Szentlélekből újjászületve nekünk is újra meg újra útra kell kelnünk, hogy Krisztus Örömhírét felmutassuk a világban. Tegyünk tanúságot a körülöttünk lévő beteg társadalomban Krisztusról, az isteni orvosról a szeretet találékonyságával ezernyi módon, személyhez, helyzethez és alkalomhoz megfelelően!

Ebben segítsen hát minket a Szentlélek Úristen!

Szolgátok:
Szabolcs testvér

Nincsenek megjegyzések: