2011. január 31., hétfő

Natália nővér látomásai


Natália nővér (Kovacsics Mária) 1901-ben született, egy Pozsony környéki kis faluban. Kislány korától fogva gyakran voltak látomásai: eleinte Szűzanyával beszélgetett, aztán már az Úr Jézussal is. 17 évesen lépett a pozsonyi Orsolya-rendbe. Üzenetei már a harmincas években közismertté váltak az országban.


Üzeneteinek lényege a Nagy Magyar ENGESZTELÉS
Az üzenetek szerint az Úr Jézus terveiben igen nagy szerepe van Magyarországnak, mivelhogy innen kell kiindulnia az Égiek sátán fölötti végső győzelmének.
Így az Úr Jézus kérte Natália nővértől az ENGESZTELÉST – imaórákat és mozgalmakat -, valamint Édesanyjának, mint a Világ Királynőjének tiszteletét, ill. az engesztelő kápolna megépítését (amelynek az alapkövét, 1944 december 8-án, Svábhegyen le is rakták, de a szovjet bevonulás után az ügy elhalt, és 1948 karácsonyán, az ügyet felkaroló Mindszenty bíboros letartóztatásakor teljesen elakadt)
A kivizsgálás után Seréd Jusztinián hercegprímás továbbította a Natália nővér közvetítette üzeneteket az akkori pápához, XII. Piuszhoz, aki azokat szintén hitelesnek fogadta el.


Ezen üzenetek alapján a pápa 1942. december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kibocsátott egy körlevelet, amelyben előírta a „VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE” tiszteletét, és erre egy napot is kijelölt az egyházi naptárban.
Majd Magyarországon meg is indult egy engesztelő mozgalom, amelyet a Szív című jezsuita vallásos hetilap népszerűsített.
A magyar engesztelés mozgalmának célja az ország, s rajta keresztül az egész világ megmentése volt.
A Világ Királynője tiszteletének terjesztése út a világbéke elnyerése felé.
1992. április 27-én, életének 92. évében Törökbálinton visszaadta lelkét a Teremtőnek.

Nincsenek megjegyzések: