2011. január 19., szerda

Ima a vértanúk boldoggáavatásáért


Erős és Igaz Istenünk!

Te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt
misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is
felragyogtattad a hit világosságát.

Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és
vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és
alázatos Krisztus követésében. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: