2011. január 23., vasárnap

Ferences vértanúk boldoggá avatásáról


Megszületett a ferences vértanúk boldoggáavatásáért szóló ima hivatalos szövege
2011. 01. 19. 09:47
A püspöki konferencia december elején döntött arról, hogy támogatja az 1944 és 1954 között
vértanúságot szenvedett Károlyi Bernát, Körösztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kiss
Szaléz, Lukács Pelbárt és Kriszten Rafael oltárra emelésének ügyét.
A szerzetesek életük feláldozásával tettek tanúságot hitükről és emberszeretetükről. Hárman a
szovjet, illetve jugoszláv csapatok, négyen pedig a magyar kommunista rendszer áldozatai lettek.
Az ima hivatalos szövege:

Erős és Igaz Istenünk!
Te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát,
amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát.
Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk
példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében. Aki él és
uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.

Várhatóan hamarosan megkezdődik a boldoggáavatási per egyházmegyei eljárása, amely a
tanúk bírósági meghallgatásából és a történész bizottság kortörténeti tanulmányainak
elkészítéséből áll. Valamennyi boldoggá avatandóhoz vannak tanúk, de továbbiak jelentkezését
várják, mert a vértanúság és az életszentség tényének minél több információn alapuló
alátámasztására van szükség.
Az elmúlt hetekben több fontos tanú is jelentkezett, miután a rend a sajtó útján kérte mindazok
segítségét, akik közvetlenül vagy közvetve ismerték a vértanúkat. Vallomást tett például egy
kilencvenéves hölgy, aki 1953-ban nővérként dolgozott abban a kórházban, ahová a börtönből
műteni vitték Károlyi Bernát atyát. A nővér látta a szerzetes hátán az ütlegelések okozta nyomokat,
ezek után titokban felvette a kapcsolatot a ferences renddel, és Oltáriszentséghez juttatták a
beteget. A ferencesek ezúton is kérik további tanúk jelentkezését a 06-1/212-5628-as telefonon,
illetve a szentkut@ferencesek.hu címen.
Az imát és a hét vértanú rövid életrajzát is tartalmazó szórólap hamarosan megjelenik. A
ferencesek kérik, hogy a hívek imádkozzák a fenti szöveget, különösen a vértanúk életútjának
helyszínein, mert ezzel is segíthetik a kanonizációs folyamat előrehaladását.
Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések: