2011. január 16., vasárnap

II. János Pál boldoggáavatási eljárása


A Szenttéavatási Kongregáció tájékoztatója a boldoggáavatási eljárás elmúlt öt évének legfontosabb eseményeiről.
Mint ismert, az eljárás pápai felmentéssel előbb kezdődött meg, mint hogy eltelt volna öt év Isten Szolgája halála után, ahogy ezt az érvényben levő normatíva előírja. Ezt az intézkedést sürgette II. János Pál életszentségének elterjedt híre, amely életében, halálában és halála után is jellemezte. Az eljárás többi részét érintően teljesen figyelembe vették az egyházjog által előírt szabályokat, amelyek a boldoggá- és szenttéavatásokra vonatkoznak.

2005 júniusától 2007 áprilisáig lezajlott az alapvető egyházmegyei vizsgálat a római és a különböző egyházmegyékben életéről, erényeiről, életszentségének híréről és csodáiról. Az egyházjogi eljárások jogi érvényességét elismerte a Szenttéavatási Kongregáció a 2007. május 4-i dekrétummal. 2009 júniusában a „Positio”-t megvizsgálva a dikasztérium kilenc konzultora pozitív véleményének adott hangot Isten Szolgája hősies erényeinek kérdésében. Novemberben a hagyományos procedúrát követve a „Positio”-t alávetették a Szenttéavatási Kongregáció bíboros és püspök tagjai ítéletének, akik megerősítő döntést hoztak.

2009. december 19-én XVI. Benedek felhatalmazást adott a hősies erényekre vonatkozó dekrétum kihirdetésére.

Isten Szolgája boldoggáavatására való tekintettel az ügy posztulátor testülete bemutatta vizsgálatra a Szenttéavatási Kongregációnak a Parkinson-kórból meggyógyult Marie Simon Pierre Normand nővér, a Katolikus Szülőotthonok Kis Nővérei Intézet tagjának esetét.

A szokásoknak megfelelően elvégzett kánonjogi vizsgálat számos jegyzőkönyvét és az igazságügyi orvosszakértők részletes szakvéleményeit a Szenttéavatási Kongregáció orvosi tanácsa tudományos vizsgálatának vetették alá 2010. október 21-én. Miután a megszokott lelkiismeretességgel áttanulmányozták az eljárási tanúságtételeket és a teljes dokumentációt, a gyógyulás tudományos szempontból való megmagyarázhatatlansága mellett foglaltak állást. A teológus konzultorok, miután áttekintették az orvosi következtetéseket, 2010. december 14-én teológiai szempontból értékelték az ügyet és egyhangúan elismerték a II. János Pálhoz forduló könyörgés egyediségét, elsőbbségét, egyöntetűségét és azt, hogy az Isten Szolgájának közbenjárásáért mondott imádság hatékony volt a bámulatos gyógyulás érdekében.

2011. január 11-én megtartották a Szenttéavatási Kongregáció bíborosainak és püspökeinek rendes ülését, akik egyhangúan pozitív ítéletet hoztak, csodásnak nyilvánítva Marie Pierre Simon nővér gyógyulását, amelyet Isten vitt véghez tudományosan megmagyarázhatatlan módon II. János Pál pápa közbenjárását követően, akihez nemcsak a meggyógyult, de számos más hívő is bizalommal imádkozik – zárul a Szenttéavatási Kongregáció tájékoztatója II. János Pál boldoggáavatási eljárásáról.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések: