2010. szeptember 28., kedd

Nem baj, ha elesünk, csak keljünk fel újra!


A nagybányai Krisztus Király plébánián tartották a hatodik nagybányai Háló-találkozót, melynek Seregély István nyugalmazott egri érsek volt a vendége.

Sík Sándor idézetet választottak az idei találkozó mottójául: „Embernek lenni!/Csak embernek, semmi egyébnek,/De annak egésznek épnek/Föld-szülte földnek/És Isten-lehelte szépnek” - ennek a Sík Sándor-idézetnek a szellemében gyűltek össze a nagybányai Háló-tagok szeptember 25-én, szombaton a Krisztus Király templomban.

A rendezvény elején Uglár Sándor nagybányai „főbogozó”, Szmutku Róbert plébános, illetve Konrád Katalin partiumi „főbogozó” mondott köszöntőbeszédeket, majd Bayer Róbert budapesti hálós résztvevők bevonásával mutatta be a mozgalom céljait, lényegét.

Seregély István nyugalmazott egri érsek előadásában kifejtette: meglátása szerint a hatás és ellenhatás világában a bűn, vagyis az ember tévedése – főleg pedig gonoszsága – magával hozza annak büntetését. „Olyan ember aki nem téved, vagy nem lehet hamis útra terelni, eddig nem született és nem is lesz. De Isten nem teremtette volna meg a világot, ha nem lenne rá megoldás. Ez a megoldás a megváltás, amelyben a tévedés javítható, a rossz helyrehozható. Nem baj az ha esem, nem baj az, ha újra elesem, csak föl tudjak kelni. Senki nem veszíti el az életét, aki elbukik, aki bűnt követ el. Senki nem kárhozik el, aki bűnt követ el, csak az, aki nem tart bűnbánatot. Akkor igazságos az Isten velünk szemben, ha irgalmas, és akkor irgalmas ha igazságos, mert mérlegeli minden mentségünket, minden hiányosságunk okát. Ha pedig az irgalmát elfogadjuk – és ez a döntő, mert az ember szabad volt és szabad marad, másképp nem lehet hasonló az Istenhez – az Isten felénk nyújtott kezét fogadjuk el.”

Később kiscsoportos beszélgetések következtek, melyek után hárman a teljes hallgatóság előtt vallottak a Háló mozgalom életükben betöltött szerepéről. Szerintük „hálósnak” lenni egy olyan közösséghez való tartozást jelent, amely a keresztény- és nemzeti értékek ápolása mellett segítséget, támaszt, bátorítást is jelent egy olyan világban, melyben már egyre nehezebb ezeket az értékeket felfedezni. Ahogy a mozgalom találkozásain megszokott, ez alkalommal is teret kaptak a kulturális programok, mesével és verssel, Petőfi-gondolatokkal, majd Gallov Rita adott orgonakoncertet.

A VI. Nagybányai Háló Találkozó zárásaként Seregély István Schönberger Jenő szatmári püspökkel és egyházmegyés papokkal celebrált szentmisét.

(Seregély István nyugalmazott egri érsek előadása és prédikációja meghallgatható a Szatmári Egyházmegye honlapján.)

Szatmári Egyházmegye/Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések: