2010. szeptember 9., csütörtök

Mária ünnepe elé


2006. június 24-e óta
Magyarországon egyetlen ferences
rendtartomány létezik. Az
új rendtartománynak Magyarok
Nagyasszonya (Magna Domina
Hungarorum) a védőszentje.
A Magyarok Nagyasszonyának
tisztelete kereszténnyé válásunk
kezdetéig nyúlik vissza. Szent István
király a Magyarok Nagyasszonyának
ajánlotta országunkat.
A Hartvik-legenda szerint így
imádkozott: „Ég királynője, jelen
világ újjászervezője, végső könyörgésemben
a szent egyházat a püspökkel
és a papokkal, az országot a néppel és
az urakkal a Te oltalmadra bízom,
nekik utolsó istenhozzádot mondva
lelkemet a Te kezedbe ajánlom.”
Az ő példáját követte a Szűzanya
tiszteletében ezer éven át
történelmünk szinte valamennyi
nagyja.
De ezt ma már sokan nem tudják,
vagy lassan teljesen elfelejtik.
Így például azt, hogy Nagy Lajos
királyunk Mariazellben kegyhelyet
építtetett Máriának. S erre a
kegyhelyre sok magyar zarándokolt
el az évszázadok folyamán
és zarándokol még ma is. E kegytemplomban,
a Szent László-kápolnában
nyugodott sokáig a magyar
földben el nem temethetett
szent életű főpap, Mindszenty
József bíboros is.
Csak kevesen tudják azt is,
vagy
Budovice városában. S hogy híres
fekete hadseregének zászlóit a
Magyarok Nagyasszonyának a képe
díszítette.
Joggal állapította meg a nagy magyar püspök,
Prohászka Ottokár, hogy „valami sajátosan
magyar kegyelet fűzte hitvalló őseinket
a Szűzanyához. Harcban álló magyar
csapatokban, este a tábortüzek mellett, hangosan
imádkozták a harcokban edzett hős
eleink imára kulcsolt kezekkel a rózsafűzért!
Zászlóinkon ott tündökölt a Boldogasszony
képe, és ha a harcokban el kellett volna esnünk,
zászlaja lett volna szemfedőnk.”
XIII. Leó pápa a magyar nemzet ezeréves
fennállásának ünneplése, a milleneum
1896-ban engedélyezte
a hálás magyar népnek, hogy a
Magyarok Nagyasszonya ünnepét, rangos
főünnepként, minden évben megünnepelje.
A két ferences tartomány vezetőségéből
létrejött előkészítő bizottság Böjte
Mihály erdélyi ferences testvér elnökletével
az új magyar ferences rendtartomány
védőszentjének a Magyarok Nagyasszonyát
választotta.
Abban az órában talán senki nem gondolt
közülünk arra, hogy Mátraházán
van egy ferences kápolna (1942-ben
épült), amelynek védőszentje: a Magyarok
Nagyasszonya.
Szent kereszt felmagasztalásának ünnepén,

szeptember 14-én összefogott
négy ferences (fr. Csongor, fr.
Bánk, fr. Benjamin, fr. Kolos) és Mátraházára
ment, hogy megtekintse azt a kis
kápolnát, és kérje a Magyarok Nagyaszszonya
további pártfogását az új rendtartomány
életére, s hazánk védelmére.
Őseink szép énekével kérjük mindnyájan
Nagyasszonyunkat: „Édesanyja,
Nagyasszonya igaz magyar fiaknak, Pátrónája,
pártfogója régi magyar hazánknak!
Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, Légy
jó anyja fiaidnak!” (Hozsanna, 286.
ének). fr. Hegedűs Kolos
Pesti Ferences Hírlevél alapján

Nincsenek megjegyzések: