2009. október 9., péntek

Mihály Testvér gondolatai a ferences lelkiségről


- AZ ALÁBBI GONDOLATOKAT Bőjte Mihály Testvér blogjából vettem át, amit rendszeresen olvasok, mert fontos útmutatásokat találok benne:
Tevékenységükben miként van jelen szent Ferenc szellemisége?
Rendünk a szent Ferenctől ránk hagyott életformát öt fontos pont köré csoportosítja – ez öt prioritás. Ezek köré szerveződik az életünk, a tevékenységünk, ez alapján szoktuk megvizsgálni a megtett utat.
a. Imádság és áhítat szelleme. Szent Ferenc életében mindent megelőzött az Istennel, Jézus Krisztussal való kapcsolat. A közösségeinkben rendezett ima program van, ez átszövi a napjainkat. Ehhez kapcsolódóan a személyes imára is igyekszünk időt szakítani. Akikkel foglalkozunk, akik hozzánk jönnek azokkal is vannak ima alkalmaink.
b. Testvéri közösség. Szent Ferenc a végrendeletében így fogalmaz: „testvéreket adott nekem az Úr” Mi is testvéri közösségben élünk, tevékenykedünk.
c. Szegénység, kisebb testvérség, szolidaritás. Szent Ferenc szándéka az volt, hogy a testvérek szívesen forgolódjanak az egyszerűk a kicsinyek között. Így lettünk mi a nép barátai. Szívesen foglalkozunk rászorulókkal, egyszerű emberekkel: kollégiumokat működtetünk, gyerekekkel foglalkozunk, szegényeket támogatunk.
d. Evangelizáció – igehirdetés. Szent Ferenc a Nagy Király Hírnökének nevezte önmagát. Missziós útján eljutott a Szentföldre is. Ma is fontos tevékenységünk az igehirdetés, misszió. Az idei Nagykáptalan fő témája volt.
e. Képzés – Folyamatos és kezdeti nevelés. Ez inkább lelki képzést fejlődést jelent, aminek része a szellemi képzés is. Mi is ezért képezzük itthon a növendékeinket, a novíciusok kivételével. Ugyanakkor a rendtagok folyamatos képzésére is gondot fordítunk.
3. Hogyan lehet Assisi szent Ferenc ma egy szerzetes számára formáló erő és értelmet adó személyiség.
Ahogyan Krisztus állandóan időszerű és fiatal, így élem meg, hogy az Ő hű követője szent Ferenc is ilyen. Ifjú korunkban néhány társammal, barátommal sokat kísérleteztünk, a hivatáson belüli hivatást keresve (Bőjte Csaba, Páll Leó) Szegényekhez jártunk, öreg otthonba, elmegyógyintézetbe. Színdarabot tanultunk be többekkel szent Ferenc életéről és több templomban is előadtuk. Így döbbentünk rá, hogy ezt szervezett formában, kiegyensúlyozottan – rendi keretek között is lehet tenni. Így lett szent Ferenc életformája számunkra – számomra is életprogram, és ma is az. Ide kívánkozik, amit Rendünk legfőbb elöljárója írta szent Ferenc ünnepére: „Térjünk vissza az Evangéliumhoz és akkor az életünk visszanyeri a kezdetek költészetét, szépségét, varázsát ... Szabadítsuk fel az Evangéliumot és az Evangélium felszabadít bennünket.' Engedjük, hogy szabadítson fel a lelki tompaságból, a száraz megszokásból, a fáradságból és a beletörődésből, hogy Krisztussal és az Ő igéjével, s szent Ferenctől kísérve, újra útra kelhessünk, azzal az erős vággyal, hogy a mai világban és a mai világért Jézusnak igazi tanítványai lehessünk" Hát valahogy ez a kihívás, a mindennapi sürgetés, és megvalósítandó feladat.
4. A ferences rend idén aug. 22-én 800 éves születésnapját ünnepelte, mely nagy jelentőséggel bír
Igen, megemlékeztünk arról, hogy 800 éve hagyta jóvá, III Ince pápa a szent Ferenc által adott életformát. A rend keretében, világviszonylatban egész éves program volt, sőt három éves előkészület előzte meg. 2007-ben ott voltam Assisiben az egyik ilyen jubileumi rendezvényen. Sajátos volt, megtapasztalni a rend nemzetköziségét, az összetartozásunkat mondjuk a japán, vagy épp az afrikai ferences testvérrel.
A rendtartományunk idén, augusztus 20-22 között ünnepelte meg a jubileumi évfordulót. Szent István a tartományunk védőszentje, ezért a közösségünk benső ünnepét ekkorra időzítettük. 22-ére hívtuk meg Csíksomlyóra a különféle ferences közösségeket, de a szüleink rokonaink is hivatalosak voltak erre az ünnepre. Otthonossági érzést adott együtt ünnepelni Csíksomlyón a szüleimmel, rendtársaink szüleivel, sok-sok ismerőssel, különféle ferences közősségek és világi rendiek tagjaival.
Jól sikerült kezdeményezés volt a nagy közös étkezés a templom előtti téren, a kolostor udvarán. Az egész ünnepségnek gyökere, tartása és jövőbe mutató iránya is volt. Ez tetszett nekem.

Nincsenek megjegyzések: