2009. augusztus 3., hétfő

A Jézus Szíve Templomról


A héten, csütörtökre közös imára hívtak a templomba, utánanéztem:
Debrecenben a 20. század elejétől felgyorsult az igény az egyre növekvő külső kerületek lelkipásztori ellátására. Ennek megfelelően Lindenberger János (plébános: 1918–1840 ) Debrecen egyetlen plébániáját (Szent Anna) négy plébániára osztotta fel. Ezek közül az egyik a város északkeleti részén fekvő Csapókert. (Régen itt laktak a csapó céhbeli mesterek, a gubacsapók, szűrcsapók.) A Csapókertben 1928-ban kezdődtek el a szentmisék iskolakápolnában. Lindenberger János plébános kezdeményezésére – Kummergruber Emil piarista tanár vezetésével – 1935. jún. 3-án megindult a templomépítés, amelyet Jézus Szíve tiszteletére 1936. jún. 14-én felszenteltek. A lelkipásztori szolgálatot a templomépítő Kummergruber Emil piarista látta el 1942-ig, amikor Csapókertben megtelepedtek a ferencesek, és rendház céljára megvásárolták a Mikes Kelemen u. 11. sz. házat, majd később a Mikes Kelemen u. 31. sz. házat is. A rendházat 1947. márc. 25-én szentelték fel. Amikor az Elnöki Tanács 1950-ben megvonta a szerzetesek működési engedélyét, a pasztorációt az egyházmegyés lelkipásztorok (Csanádi Egyházmegye) vették át. 1976-ban a templom belsőt, 1986-ban, a templom külsejét, 2000-ben a templom tetőzetét renoválták. Az új liturgikus tér kialakítása 1978-ban, Nyizsnyánszky Lajos plébános idejében volt. A plébánia épületet 2002-ben Szegedi Kálmán plébános újíttatta fel.

Nincsenek megjegyzések: