2010. november 10., szerda

A torinoi lepel témája kétezer éve aktuális


A Vatikáni Rádió interjút készített Pályi Gyula professzorral, a közelmúltban megjelent, „A torinói lepel” című kötet szerzőjével.

Pályi Gyula a Modenai és Reggio Emíliai Egyetem általános és szervetlen kémia professzora, az Olasz Tudományos Akadémia tagja. A Vatikáni Rádió kérdésére – mi indította a témaválasztásra – a következőket válaszolta a szerző: „ A téma régóta érdekel. Megfigyeltem, hogy a lepelről szóló cikkek, könyvek jó része olyanok tollából kerül ki, akik nem a természettudományok területén dolgoznak. E területen a gondolkodásmód kissé különbözik a szokásostól, sokkal nagyobb szerepük van a tényeknek és kevesebb a spekulációknak. Úgy gondolom, egy ilyen megközelítés nagymértékben segíti a véleményformálást, ezért vállalkoztam erre a munkára.”

A téma már kétezer éve aktuális, de mióta a XIX. század végen felfedezték, hogy a lepel képe fotográfiai negatív jellegű, az érdeklődés nagy mértékben megnőtt – emelte ki Pályi Gyula. „A modern ember gondolkodása sokkal inkább vonzódik a konkrétumokhoz, és az, hogy Jézus Krisztustól egy hiteles tárgyi emlék maradhatott, hallatlan jelentőségű. Aktualitását csak fokozza az egyre agresszívebben terjedő ateista világszemlélet” – fogalmazott a professzor.

„Igyekeztem a véleményeket semlegesen tálalni, a végső állásfoglalást az olvasóra hagyva. A könyvek nagy része a lepel hamisítvány voltát vagy a hitelességet igyekszik bizonyítani. Én csak a tényeket sorolom fel, és minimális interpretációt nyújtok. Magyar nyelven ugyan van több könyv is a lepel problémáiról, de ezek részben nem természettudósok művei, részben pedig viszonylag régiek, mint például Víz László kiváló könyve, de e szerző halálával az újabb adatok beillesztésének lehetősége megszűnt. Harmadrészt, foglalkozásomból kifolyólag, igyekeztem háttéranyagot nyújtani a természettudományos vizsgálatok mélyebb megértéséhez. Végül könyvemben részletesen kitérek a lepel történetének magyar vonatkozásaira, amelyek egyik legnagyobb uralkodónk, Árpád házi III. Béla és családja körül sűrűsödnek.”

A torinói lepel hitelessége mellett, vagyis amellett, hogy ez a kendő valóban Jézus Krisztus halotti leple volt, több bizonyíték szól mint ellene – hangsúlyozta Pályi proffeszor. A téma mégsem tekinthető lezártnak; nem véletlen, hogy ebben az ügyben az egyház még nem mondta ki a végső szót. Állandóan figyelembe kell vennünk, hogy ha kétségtelenül bebizonyosodik, hogy a lepel Jézus Krisztus személyéhez köthető – ennek világtörténelmi jelentősége van. „A tét óriási és lelkesítő, érdemes érte sokat dolgozni. Egyesek a természettudományos fejlődést a vallásos hit ellentéteként igyekeznek beállítani. A sors humora, hogy amint újabb és újabb felfedezések eredményeit próbálják ki a lepel vizsgálatában, a hitelesség annál valószínűbbnek tűnik. Ez egyrészt a témát még érdekesebbé teszi, másrészt elgondolkodtat, hogy talán mégiscsak van Valaki, aki a végső szót kimondja” – nyilatkozta Pályi Gyula a Vatikáni Rádiónak adott interjúban.

„A torinói lepel” című kötet az olasz Nemzeti Tudományos, Irodalmi és Művészeti Akadémia (Accademia Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti) védnökségével jelenik meg. Az Akadémia angolul és olaszul is meg akarja jelentetni, erre a célra viszont nem kívánja lefordítani vagy lefordíttatni a könyvet a szerző, hanem újból és újból, mindig a legújabb kutatási eredmények figyelembevételével készül átírni művét.

*

A győri Szent Kamillus-templomban november 19-én, pénteken fél 6-kor zenés áhítattal kezdődik az a szentmisével egybekötött ünnepség, amelyen bemutatják a torinói lepel tökéletes másolatát. Hat órakor Pápai Lajos megyéspüspök koncelebrált szentmisét mutat be. Az ünnepség idején a lepel másolatát a templomtérben állítják ki, majd a bemutatás után végleges helyén, a plébánia folyosóján tekintheti meg minden érdeklődő – olvasható a győri egyházmegye honlapján.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Nincsenek megjegyzések: