2010. november 5., péntek

Székely János püspök atya a Mária Rádió védnöke


Székely János segédpüspök atya örömmel vállalta el a Mária Rádió védnökségét a Mária Rádió Egyesület Elnökségének felkérésére 2010. október 28-án.

A rádió megbízott műsorigazgatójának, Horváth István atyának adott nyilatkozatában Székely János püspök atya kifejtette: a Magyar Katolikus Egyház Magyarországon is megbecsüléssel fordul a rádió felé. A Mária Rádió léte ajándék, áldás és kincs az Egyházban. A védnökségre való felkérés elfogadásában az motiválta, hogy ezt a kincset őrizni, építeni kell és vigyázni rá.
Utalt továbbá arra is, hogy a Mária Rádió csak akkor hatékony, ha tisztán és hitelesen adja tovább az Egyház szavát. E médium küldetése, hogy elérje és megszólítsa a hittől távol levő embereket is: műsoraival meg kell próbálnia átlépni a mélyen hívő emberek szűk körén.
Székely János püspök atya jelezte, hogy a Mária Rádió gondolata II. János Pál pápától való, s a rádió a Gondviselés műveként jelent meg a huszadik század végén. II. János Pál pápát idézve utalt arra, hogy a Mária Rádió élete is - a Szűzanyáéhoz hasonlóan - állandó „igen" legyen a krisztusi élet befogadására: „Ne féljetek! Nyissátok meg, sőt tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt!" (II. János Pál pápa)
A püspök atya kifejezte köszönetét a rádió hallgatóinak, támogatóinak, utalva arra, hogy a Szűzanya-tisztelet a magyarság ősi gyökereihez nyúlik vissza. A Mária Rádió munkatársainak, önkénteseinek, hallgatóinak és támogatóinak írt levelében a püspök atya kifejtette: a Magyar Katolikus Egyház hálás a rádióért Istennek, a Szűzanyának valamint őszinte köszönetet mond a rádió segítőinek és munkatársainak. A püspök atya szerint a Mária Rádió az Egyházzal teljes egységben akar működni, ezt fejezi ki a védnökség.
Dr. Szabó Tamás elnök úrnak
Mária Rádió
Budapest
Szőnyi út 16.
1142
Tisztelt Elnök Úr!
A Mária Rádió minden Munkatársa, Önkéntese, Hallgatója és Támogatója!
Nagy örömmel fogadtam a Mária Rádió Egyesület Elnökségének felkérését, hogy vállaljam el a Mária Rádió védnökségét.
A Mária Rádió Isten ajándéka, a Szűzanya ajándéka, ugyanakkor számtalan jóakaratú, nagylelkű ember áldozatának gyümölcse is, akik ezt az ajándékot befogad-ták és szolgálják.
A Magyar Katolikus Egyház hálás ezért a kincsért Istennek, a Szűzanyának és őszinte köszönetet mond a segítőknek, munkatársaknak is.
Nagy öröm az, hogy a Mária Rádió Krisztus Egyházával teljes egységben akar
működni, ezt fejezi ki ez a mostani felkérés is.
Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy a Mária Rádió az evangé-
evangé-lium üzenetét továbbra is tisztán, bátran, a mai kor embere számára érthetően adhassa tovább.
Isten áldását kérem a Mária Rádióra, annak elnökségére, munkatársaira, önkénteseire.

Nincsenek megjegyzések: