2010. július 20., kedd

Testvéreim


2010. július 20. - Kedd

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és
rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele.
Valaki szólt is Jézusnak: "Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni
akarnak veled." Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: "Ki az én
anyám, és kik az én rokonaim?" Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így
szólt: "Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám
akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám."
Mt 12,46-50

Elmélkedés:

Ki az én anyám, és kik az én rokonaim? - kérdezi Jézus. Tévedés lenne azt
gondolni, hogy, amikor Jézus tanítványait nevezi családtagjainak, akkor
ezzel megtagadja a természetes családi köteléket. Sokkal inkább arról van
szó, hogy Jézus egy új közösséget hoz létre, amelyhez mindazok tartoznak,
akik teljesítik Isten parancsait. Ehhez a krisztusi közösséghez tartozunk
mi is, amely közösség nagyon is családias. Jézust nem csupán mesterünknek
és urunknak tekinthetjük, hanem a barátunknak és a testvérünknek is, s ez
egészen közvetlen kapcsolatot enged meg. Ő nem rejtőzik el
megközelíthetetlen magasságokban, hanem emberi közelségbe ereszkedik le,
hogy új közösségébe hívjon minket. Szeretnék-e családtagja lenni?
(c) Horváth István SándorImádság:

Hála neked, emberek Teremtő és Megváltó Istene, aki hogy fényességedet az
egész világ előtt kinyilvánítsad, nagy lakomát rendeztél, amelyen saját
testedet és véredet szolgáltad föl eledelül, s szent asztaltársaságoddal
minden hívő embert megörvendeztettél, üdvösségszerző kelyheddel
megmámorosítottál, mert hiszen abban benne van a paradicsomnak minden
gyönyörűsége, úgy hogy velünk lakomáznak a szent angyalok is sokszoros
örömmel.
_______________________________________________

Nincsenek megjegyzések: