2010. július 26., hétfő

Isten országa


Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot
és hazatért. Otthon azt kérték t?le tanítványai: "Magyarázd meg nekünk a
szántóföldr?l és a konkolyról szóló példabeszédet!" Kérésükre így
magyarázta meg: "Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld ez a
világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság
fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ
vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a
konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi
angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden
gonosztev?t, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás
lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek
füle van, hallja meg!"
Mt 13,36-43

Elmélkedés:

Az evangéliumokban csak ritkán fordul elő, hogy Jézus megmagyarázza
egy-egy példabeszédét. A beszédek többsége önmagáért beszél, könnyű
megérteni, hiszen a mindennapi élet és munka témáiból merít. Amikor
azonban Jézus magyarázatot fűz az elhangzottakhoz, akkor ezzel
nyomatékosabban szólítja fel a hallgatóságot, hogy választ adjon vagy
válasszon.
S ezt a válaszadást nem lehet, s nem is érdemes kikerülni, hiszen
mindenkit személyesen érint. A búzáról és a konkolyról szóló beszéd
magyarázatából kiderül, hogy a világban a jó és a rossz egyaránt jelen
van. Kezdetben sokszor nehéz megkülönböztetni őket, amely a választást
nehezíti számunkra. Egy idő után azonban kiderül a különbség, s nekünk
állást kell foglalnunk, hogy vajon jó búzaként vagy haszontalan
gyomnövényként akarunk-e élni. Személyes döntésünktől függ, hogy az utolsó
ítéletkor elnyerjük-e az üdvösséget. Ezek a példabeszédek rólunk szólnak.
? Horváth István SándorImádság:

Szentséges Isten, Te olyan világosságban lakozol, amelyre senki el nem
juthat, csak Fiad, Jézus Krisztus szeretetén keresztül, s Te ezt a
szeretetet jóságos kegyelmedben kiárasztottad emberiségünkre. Már a világ
teremtése előtt szerettél bennünket, szegény embereket, s örök szereteted
által megmentettél bennünket haragodtól, a halál és a pokol hatalmától. S
most ezt a szeretetet Jézus Krisztus, a te Fiad által mutatod meg nekünk
tűzláng Lelkedben, hogy kérjük őt, s Te megadod nekünk. Én szegény,
méltatlan ember, tudom, hogy nem vagyok rá érdemes. Mivel azonban
szeretetedet kinyilatkoztattad hozzád tért emberségünkben, s magadhoz
hívod vele a szegény tékozló bűnöst, testünkbe öltöztél vele, hogy
megváltsd a bűntől és üdvözítsd, ahogyan szavad tanítja.

________________________________

Nincsenek megjegyzések: