2010. július 28., szerda

Szent Márta napján


Szent Márta

Abban az időben: A zsidók közül sokan jöttek Máriához és Mártához, hogy
vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus
jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz:
"Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy
most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked." Jézus ezt felelte neki:
"Testvéred fel fog támadni!" Erre Márta így szólt: "Tudom, hogy feltámad a
feltámadáskor, az utolsó napon." Jézus folytatta: "Én vagyok a feltámadás
és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és
hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?" Márta ezt válaszolta
neki: "Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a
világba jön!"
Jn 11,19-27

Elmélkedés:

Miután Jézus hírt kap Lázár betegségéről, kis késlekedéssel útnak indul
Betániába. A beteg eközben meghalt. Amikor Jézus megérkezik, Lázár már
négy napja a sírban volt. Márta és Mária azt várták Jézustól, hogy
hamarabb fog érkezni és meg fogja gyógyítani testvérüket. Elvárásukat
Márta fogalmazza meg, aki azt mondta, hogy nem halt volna meg Lázár, ha
ott lett volna Jézus. A gyógyítás csodájában reménykedtek, de ez a remény
elveszett, amikor testvérük meghalt. Jézus viszont a gyógyítás csodája
helyett egy még nagyobb csodát tesz, amikor feltámasztja a halott Lázárt
és visszahozza a födi életre.
A feltámadást és az örök életet Jézus nekünk is megadja. Egyedül ő adhatja
nekünk az új életet. Aki hisz Krisztusban és az ő életet adó erejében, s
kész vele meghalni, az elnyeri majd tőle a feltámadást is.
(c) Horváth István SándorImádság:

Imádság a vakációban
Olyan szünidőtől,
amely elpuhít,
amely henyélésben telik,
amelyben az értelem és szív számára
semmi hasznos sem terem,
Uram, ments meg engem!

Olyan naptól,
amely Isten nélkül kezdődik,
amely Istentől távol végződik
Uram, ments meg engem!

A lustálkodástól, a léha szórakozástól,
amely gyengíti önuralmamat,
és fogékonnyá tesz a rosszra,
Uram, ments meg engem!

A pénz könnyelmű tékozlásától,
minden meggondolatlanságtól,
amely másokat kísértésbe vihetne,
vagy bosszanthatna
Uram, ments meg engem!

Uram, Jézus Krisztus!
Szívből örülök a vakációnak.
Sokat várok tőle:
örömöt, pihenést, felüdülést.
Adj nyitott szemet,
hogy meglássam a világ szépségeit!
Adj nyitott fület,
hogy meghalljam hívásodat!
Tölts el örömöddel!
Engedd, hogy minél többet
ízleljek meg világod gazdagságából!
Vigyázz rám minden utamon,
hogy a szünidő is
erősítsen és gazdagítson!

Nincsenek megjegyzések: