2011. április 16., szombat

Mi a különbség egy krokodil közt?


Jobban úszik, mint fut.
Kedvenc találós kérdésem jutott eszembe, amikor feldolgoztam, a mai napon látott előadás élményeit.
A Tiszadobi Gyermekotthon lakóit Debrecenben, a Dóczy Református Gimnázium diákjai, pedagógusai látták vendégül.
Álmaink.
Ezzel a címmel írtak darabot Aranka, és a Gyerekek.
Visszatérve, a kezdő találós kérdéshez.
Arankáék, a tiszadobi nevelők kollektívájával ugyanazt teszik, mint Hegedűs Zsuzsa, a Minden gyerek lakjon jól Alapítvánnyal, vagy Ritók L. Nóra, az IgazgyöngyAlapítvánnyal.
Apáthy Judit a Kul Alapítvánnyal.
Az éhes semmitevés jelenségét nem nézik édes semmit tevéssel.
Mert lehet elmélázni, az uniós romastratégia kimunkálásán és tenni, névtelenül, köszönetet, dicséretet nem várva, apró lépésekkel elérni, hogy gyermekeinknek legyen mit enniük, legyen ruha, amit felvesznek, legyen mosoly az arcukon, legyen kedvük énekelni, táncolni, verset mondani, lovagolni.
Legyenek álmaik!
A ma látott előadás nem akart többet, mint megmutatni a debreceni diákoknak, hogy miről álmodnak.
Körbepillantva a nézőkön megláttam egy- két könnycseppet a szemekben.
Magam is elérzékenyültem, amikor az iskola diákjai, köszönetként elénekelték a 134. Zsoltárt.
A világ erről szól.
Szeretetről, ami szebbé teheti a világot.
Pál Apostol így szól:
Szent Pál
A szeretet himnusza
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem,
ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat,
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égőáldozatul,
ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes,
a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik,
nem is kevély.
Nem tapintatlan,
nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra,
a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr,
mindent elhisz,
mindent remél,
mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás végetér,
a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes,
ami töredékes, az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek,
úgy gondolkoztam, mint a gyerek,
úgy ítéltem, mint a gyerek.
De amikor elértem a férfikort,
elhagytam a gyerek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
akkor majd színről színre.
Most még csak töredékes a tudásom,
akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,
de közülük a legnagyobb a szeretet.

Ez legyen, a mi uniós roma stratégiánk!

Nincsenek megjegyzések: