2011. április 18., hétfő

Ferencesek a családokért


2010 Karácsonyán kezdődött a "Család éve" a Magyar Katolikus Egyházban. Talán éppen azért kapta az év ezt a vezérgondolatot, mert nap mint nap láthatjuk, hogy milyen sok család került rendkívül nehéz helyzetbe az elmúlt időszakban.

A 7+7 A CSALÁDOKÉRT kezdeményezést a Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régiója hirdette meg a Család éve alkalmából 2011. április 16-i nyírbátori tanácsülésén.7 + 7 A CSALÁDOKÉRT
Iránytű a Család éve apostoli misszióhoz


Ferences Világi Rend
Szent Maximilian Kolbe Régió
2011"Ti vagytok a világ világossága. A hegyre épült város el nem rejthető. És ha világosságot gyújtanak, nem teszik véka alá, hanem a tartóra, hogy világítson a ház minden lakójának. Így világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják mennyei Atyátokat.” (Mt 5,14-16)


BÉKE ÉS ÁLDÁS
A RÉGIÓ MINDEN TESTVÉRÉNEK!


Szeretettel értesítünk arról, hogy a Család éve alkalmából a Ferences Világi Rend Szent Maximilian M. Kolbe Régiójának tanácsa meghirdeti a 7+7 A CSALÁDOKÉRT programot.

Jövőnk a családokon alapul, ám ma a családok igen nehéz időket élnek. Minden keresztény feladata, hogy erői szerint segítse őket, s ez különösen vonatkozik a világi ferencesekre, akik fogadalmuk szerint egyenesen „a szeretet tökéletességére törekednek”.

A 7+7 A CSALÁDOKÉRT program a régió testvéri közösségeinek apostoli munkáját kívánja összehangolni és segíteni. A címben olvasható 7+7 hitünk ősi kincsére, az irgalmasság hét testi és hét lelki cselekedetére mutat rá, amelyek nagyon alkalmasak arra, hogy segítsünk embertársainkon, és amelyekkel most különösen is a családokat kell segítenünk:

Az irgalmasság testi cselekedetei

1. Az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a fogságban levőkért imádkozni,
6. a betegeket látogatni,
7. a halottakat eltemetni.


Az irgalmasság lelki cselekedetei

1. A bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

Az irgalmasság cselekedeteinek e felsorolását a keresztény hagyomány már igen régóta használja. Ma is hatékonyan segíthetjük velük a családokat, hiszen mindenki talál köztük (bizonyára többet is), amelyeket személy szerint, vagy közösségével lehetősége van megvalósítani.

A regionális tanács kéri és buzdítja a régió minden ferences közösségét, hogy a „Család éve” apostoli szolgálataiban legjobb erőitekkel vegyetek részt. Váltsuk hitünket és ferences hivatásunkat egyre mélyebben életre! Mutassuk fel Istent még inkább a világnak és a híveknek azzal, hogy ferenceshez méltó odaadással és példaadással végezzük az irgalom cselekedeteit, segítjük a nehézségekkel küzdő családokat.

Vegyünk példát Szent Ferenc atyánktól, akinek nyomdokain akarjuk Krisztust követni, s akinek életrajzaiban nagyon sok lelkesítő példát olvashatunk. Merítsünk erőt az egyikből:

'Boldogságos Ferenc akkoriban új köpenyt hordott, melyet a testvérek nem kis áldozattal szereztek számára. De odajött hozzá egy szegény ember, aki meghalt felesége és árván maradt családja miatt siránkozott. A szent ezt mondta neki:
Isten szerelméért én kész vagyok neked adni ezt a köpenyt, de azzal a kikötéssel, hogy csak annak adod vissza, aki drágán megfizet érte.”
A testvérek rögtön odafutottak, hogy megakadályozzák az ajándékozást, illetve visszavegyék a köpenyt. A szegény ember azonban, biztatást merítve a szent atya tekintetéből, kézzel és körömmel védte a köpenyt, mint jogos tulajdonát. A testvérek utoljára is kénytelenek voltak visszavásárolni tőle a köpenyt, és ő a vételár felvétele után távozott.' ( 2Cel 88)

Keressétek tehát szorgosan, kedves Testvérek Ti is, hogyan tudjátok az irgalmasság cselekedeteivel Isten dicsőségére még jobban szolgálni a családokat a Család évében, mind egyénileg, mind közösségileg.
Forrás: Ferences hírnök

Nincsenek megjegyzések: