2011. április 15., péntek

Ami családunk éve


Vallom, hogy a világot csak úgy tudom megváltoztatni, hogy magam és környezetem igyekszem átformálni.
Ezért, amikor a 2011 es esztendőt aCsalád Évének nyilvánították, mindjárt azon gondolkodtam, vajon én mivel járulhatok hozzá.
Első lépésként a Dévai Szent Ferenc Alapítvány árváiból keresztfiammá fogadtam, rendszeres támogatásomról biztosítottam egy fiú gyermeket.
Saját, tágabb családomat igyekszem segíteni, összefogni a válságos esztendőben.
Az Áncsánok eredete régóta foglalkoztat.
Most ennek is új lendületet adtam.
Amerikában találtam rá Franre és Johnra.
John édesapja 1934- ben, a nagy gazdasági világválság idején vándorolt ki Amerikába Debrecenből.
Unokatestvéreimmel és azokkal az Áncsánokkal, akik hozzánk hasonlatosan mindenüknek tartják a Családot, a Facebookon tartjuk a kapcsolatot, erősítjük egymást.
Együtt gondolkodunk ésimádkozunk:
„ Az együtt imádkozó család együtt is marad.”
IMA CSALÁDUNKÉRT
Jóság és irgalmasság Istene,
Mindenható védelmedbe ajánljuk családunkat,
Házunkat, és mindenünket, amink van.
Áldj meg minket, ahogy megáldottad a názáreti Szent Családot.
Áldd meg családunkat, Atyám, aki teremtettél bennünket.
A Szentháromság oltalmazza testünket,
Tisztítsa meg lelkünket, irányítsa szívünket,
S vezessen mindnyájunkat az örök életre.
Jóságos Jézusom,
Te rejtett életed példájával és nagyszerű erényeivel megszentelted a családot, amelyben éltél.
Tekints kegyesen ránk,
Akik előtted leborulva kegyelmedért esedezünk.
Emlékezzél meg arról, hogy közösségünk is a Te családod,
Hiszen Neked szenteli, Neked ajánlja fel magát.
Oltalmazz minket, szabadíts meg a veszélyektől,
Siess segítségünkre minden szükségünkben,
Adj kegyelmet, hogy állhatatosak legyünk,
S a Te családodhoz hasonlóan,
Téged szeretve és hűségesen szolgálva éljünk a földön,
Hogy majdan a mennyben mindörökké dícsérhessünk.
Ó, legdrágább Anya, Mária,
Oltalmadért könyörgünk abban az erős hitben,
Hogy isteni fiad meghallgatja kérésünket.
És Te, dicsőséges Szent József,
Jöjj segítségünkre hatalmas közbenjárásoddal,
Vidd a mi Urunk és Megváltónk elé kérésünket.
Amen.
/ XIII.Leó pápa felajánló imádsága/

Nincsenek megjegyzések: