2011. április 28., csütörtök

Böjte Csaba: Egy új világrend után vágyik az emberiség


Jézus Krisztus csodálatos küldetése, -a megváltás-, nem más mind meghirdetni, közkinccsé tenni az építő szeretet parancsát. A maréknyi porból született, torzsalkodó, háborúzó, anyagiakra, hatalomra vágyódó emberrel megtapasztaltatni, hogy milyen jó és gyönyörűséges szeretetben, békében élni és alkotni már itt ezen a földön. Jó dolog a testvérek egysége, együtt álmodni és verejtékes munkával építeni azt az országot, melynek eljöveteléért nap mind nap imádkozunk a Miatyánkban.Én mind katolikus szerzetes pap, húsvétra, a mi Urunk Jézus Krisztus keresztáldozatának megünneplésére készülve, meghajtom fejemet az arab világban most zajló forradalom mártírjai előtt. Tuniszban, egy fiatal ember ki tanult, családról, munkáról álmodott, de szembe találta magát az arrogáns, bürokrácia törvényei mögé bújt kizsákmányoló rendszerrel, tehetetlenségében felgyújtotta magát. Szörnyű tettével hangosan kimondta, hogy az ember életénél fontosabb az ő szívében írt tiszta vágy, egy testvéri, egyenlő, szabad élet után. Döbbenetes, mert néma kiáltására futótűz gyorsasággal, hihetetlenül sokan kérdőjelezték meg hazug világunk hazug törvényeit. Rengetegen mentek ki bátran énekelve, váll a váll mellett egy jobb jövő reményében, a diktatúrák fegyverei elé. A hírcsatornákon keresztül láthattuk, hogy sem a mesés vagyonok szétosztogatása, sem a kegyetlen sortüzek, a mártírok kiomló vére, nem képes kioltani az emberek szívében egy testvéribb, igazabb, emberhez méltóbb világ utáni vágyat.


Egy új világrend után vágyik az emberiség! Igen, biztos, hogy megérett a világ arra, hogy alázattal egy lépéssel előrébb lépjünk azon az úton, mely Istenünk által megálmodott országba vezet. Biztos, hogy tovább kell lépnünk, mert nem jól van az, hogy az emberiség egy százaléka birtokolja az anyagi javak döbbenetes nagy hányadát, és számukra a többi ember csak munkájáért tartott vágómarha. Nekik sem jó, az önzés, a bűn lehuzza öket. Fel kellene őket is szabadítani a testvéri szeretet csodálatos szép világára.

Jézus Krisztus által meghirdetett Isten országa, a testvéri szeretet és az önzetlen jóság világa, melyért vállalta a kereszthalált, és melynek eljöveteléért mi keresztények nap mind nap imádkozunk a Miatyánkban, hiszem, hogy ha más néven is, de ott van ezeknek a lánglelkű mohamedán mártiroknak a szívében.


Nagyon távolról indulunk és az útjaink sem közösek, de szemükbe nézve mégis érzem, hogy összetartozunk, és hogy majd előbb-utóbb, a szeretet és jóság, a testvériség és az irgalom országának építésében mi keresztények, mohamedánok, egy asztalhoz ülhetünk. A leglényegesebb, a szabadságra, az emberhez méltó tiszta életre vezető vágy, ugyanúgy ott van az ők szívükben is, akárcsak a nagypénteken keresztjét hordozó Krisztus követők szívében.


Isten a maga gyermekeit ugyanabból az anyagból teremtette, mindannyiunk szívében, talán egyeseknél nagyon mélyen a sok-sok lim-lom alatt, de ugyanaz a tiszta vágy lobog. Vágyunk az egyszerű, tiszta, becsületes alkotó munkában kiteljesedő szabad élet után, arra, hogy testvéreinkkel békében, jókedvben, örömben, édenkertté tegyük Istenünk segítségével ezt a szép földet.


Ezekkel a gondolatokkal emlékezem meg Krisztus Urunk kereszthaláláról, Cs.t.


Déva, 2011 április 23. Nagyszombat.
Forrás: magnificat.ro

Nincsenek megjegyzések: