2010. augusztus 5., csütörtök

Hitünk próbájaAbban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte
tanítványaitól: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Ezt válaszolták:
Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy
valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: Hát ti, kinek tartotok
engem? Simon Péter válaszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.
Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test
és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért
mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat,
s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a
tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás.

Ettől kezdve Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki
Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól
és az írástudóktól; megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre
Péter félrevonta őt, és óva intette: Isten ments, Uram! Ez nem történhet
veled! Mire ő Péterhez fordult: Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert
nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére!
Mt 16,13-23

Elmélkedés:

Péter apostol vallomását követően Jézus megjövendöli szenvedését és
először beszél tanítványainak saját haláláról. Ennek hallatára a néhány
perccel korábban csodálatos hitvallást tevő Péter nemtetszését fejezi ki.
Ne csodálkozzunk gondolkozásán! Krisztus szenvedésének és halálának ténye,
valamint a sok emberi szenvedés látványa ma is megosztja az embereket.
Vannak, akik kitartanak Krisztus iránti hitük megvallásában, de vannak
olyanok is, akik elfordulnak tőle. Ha egy kicsit türelmesen várnának, ők
is kiállnák a hit próbáját, s láthatnák, hogy a kereszthalálnál
megmutatkozó jézusi erőtlenséget és gyengeséget harmadnapra legyőzi a
feltámadás ereje. Próbáljuk mindig elfogadni Isten szándékait az
életünkben, még akkor is, ha az első pillanatra értelmetlennek tűnik is
számunkra! Az Istent szeretőknek minden, még a szenvedés és a halál is a
javukra válik.
(c) Horváth István SándorImádság:

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, te vagy a békesség, te vagy
az egység, te vagy a tisztaság, te vagy a jóság. Atyja és Ura vagy
mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk
alázatosságot, reményt és erős hitet! Add, hogy a szeretet Lelke, a te
Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk,
mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség
és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy boldognak
nevezzen minket szent Fiad! Általa és vele legyen neked dicsőség és
hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!
Jeruzsálemi Szent Cirill
___________________________

Nincsenek megjegyzések: