2010. augusztus 23., hétfő

Szent Bertalan apostol


Egy alkalommal: Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte vele:
"Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti
Jézust, József fiát." "Jöhet-e valami jó Názáretből" - kérdezte Nátánáel.
"Jöjj, nézd meg!" - felelte Fülöp.

Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: "Nézzétek,
ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!" Nátánáel megkérdezte:
"Honnan ismersz engem?" Jézus így felelt: "Még mielőtt Fülöp hívott volna,
láttalak a fügefa alatt." Nátánáel erre elismerte: "Rabbi, te vagy az
Isten Fia, te vagy Izrael Királya." Jézus így szólt: "Azért hiszel, mert
azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni
ennél." Majd így folytatta: "Bizony, bizony, mondom nektek: látni
fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az
Emberfia felett."
Jn 1,45-51

Elmélkedés:

Az evangéliumban szereplő Nátánáel most találkozik először Jézussal, de ez
az első élmény is hitvallásra készteti. Bizonyára a személyes találkozás
hatása ez, hiszen ez a zsidó férfi már sokat hallhatott Jézusról, de eddig
még nem találkozott vele. Mi is oly sokat hallunk Jézusról, rendszeresen
olvassuk életének történetét és tanítását, de vajon mit ébreszt bennünk,
amikor személyesen találkozhatunk vele? Mit érzünk, amikor szentségimádást
végzünk vagy szentáldozáshoz járulunk? Mit érzünk, amikor megbocsátja
bűneinket? Jézus jól ismer bennünket és ismeri életünket. Akkor is tudja,
mit csinálunk, amikor mi nem vesszük észre közelségét és jelenlétét. A
vele való találkozások pedig megújítják elkötelezettségünket.
(c) Horváth István SándorImádság:

Jézusom, vezess engem a te utadon.
Ne engedjem el soha a te kezedet.
A Te kegyelmed éltessen engem.
A Te szereteted lakjék bennem.
A Te tisztaságod költözzék belém.
Ne a test legyen a szemem előtt, hanem a lélek.
Ne a jelen, hanem az örök élet.
Ne csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak.
Mindig és mindenért, Neked hálát adni tudjak,
és ha választanom kell kettőnk között Jézusom,
mindig csak Te, Te és sohasem én legyek az első!
_______________________________________________

Nincsenek megjegyzések: