2010. augusztus 22., vasárnap

Írástudók és farizeusok


Jézus egyszer így korholta a farizeusokat: Jaj, nektek, képmutató
írástudók és farizeusok! Elzárjátok a mennyek országába vezető utat az
emberek elől. Ti magatok nem mentek be oda, és azokat sem engeditek
odajutni, akik be szeretnének menni. Jaj, nektek, képmutató írástudók és
farizeusok! Tengert és szárazföldet bejártok, hogy egyetlen pogányt
megtérítsetek, és ha megtért, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább,
mint magatokat. Jaj, nektek, vak vezetők! Azt mondjátok: "Ha valaki a
templomra esküszik, az semmi; ha azonban a templom aranyára esküszik, az
kötelez." Ti, esztelenek és vakok! Hát mi nagyobb: az arany vagy a
templom, amely megszenteli az aranyat? Továbbá azt mondjátok: "Ha valaki
az oltárra esküszik, az semmi, de ha a rajta lévő áldozati ajándékra
esküszik, az kötelez." Ti, vakok! Hát mi nagyobb: az áldozati ajándék vagy
az oltár, amely megszenteli az ajándékot? Aki tehát az oltárra esküszik az
esküszik az oltárra és mindarra, ami rajta van. Aki a templomra esküszik,
az esküszik a templomra és arra, aki ott lakik. Végül: aki az égre
esküszik, az az Isten trónjára esküszik és arra, aki a trónon ül.
Mt 23,13-22

Elmélkedés:

A mai evangéliumnak nem csupán annyi a tanulsága, hogy nem szabad olyan
farizeusokká válnunk, akik másokat akadályozunk az üdvösség felé vezető
úton, hanem pozitívan megfogalmazva ugyanezt: hiteles tanúságtevőknek és
evangéliumhirdetőknek kell lennünk. Életünkben fel kell ragyognia az
emberek számára, hogy Krisztus keresztjéből és feltámadásából merítünk
erőt. Mindannyiunk hivatása, hogy mindenkor hirdessük Jézust és belé
vetett hitünket, az Ő örömét és reményét sugározzuk magunkból, hogy jó
tetteinket látva az emberek az Atya felé irányuljanak és a hit felébredjen
bennük. Ez a tanúságtétel utat mutat majd másoknak az üdvösségre.
(c) Horváth István SándorImádság:

Urunk, irgalmas Isten, adj nekünk alázatosságot, reményt és erős hitet!
Add hogy a szeretet Lelke, a te Lelked ékesítsen minket. Segíts egymáshoz
tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és
beteljesítése.
Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai lehessünk, és így méltók
legyünk rá, hogy boldognak nevezzen minket szent Fiad!

________________________________

Aktuális:
Kedves Barátaim, akik naponta olvassátok az e-vangéliumot!
Az új evangelizáció jegyében szeretnénk az e-mailes evangéliumot szélesebb
körben népszerűsíteni. Terveim szerint egy plakát segítségével legalább a
templomba járók figyelmét fel tudjuk hívni erre a lehetőségre. A
szeptemberi akció keretében Magyarország 1400 plébániájára 4400 plakátot
küldök, hogy minél többen tudomást szerezzenek a lista létezéséről, s
arról, hogy ők is megkaphatják naponta az evangéliumot.
Az evangelizációs akcióról és annak támogatási lehetőségéről plébániánk
honlapján olvashattok:
http://zalalovo.plebania.hu/esemeny/_j_evangelizacio
Szeretettel: István atya
_______________________________________________
Evangelium minden nap
http://evangelium.katolikus.hu/
Evangelium@lista.hcbc.hu

Nincsenek megjegyzések: