2010. augusztus 24., kedd

Fénylánc


Kérem küldjétek ezt tovább és tovább és tovább...hadd olvassa minden szem és terjessze minden kéz a világon. A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni. Ez a világító összeköttetés ugyanabban a pillanatban nagyon fontos. Igazán!!!

Szűz Máriának Jézus Anyjának nagyon sürgős kérése jutott el hozzám, hogy egy napon, egy órában, ugyanabban a percben rószafüzérimában fogjunk össze az emberek és a bolygónk megmentéséért. Az Istenanya 3-6 hónapot adott a szeretetlánc elkészítésére és kéri kérésének terjesztését az egész világon. Ezen dolgoztunk és legalkalmasabb időpontnak Mennyei Anyánk kérésének teljesítésére 2010. szeptember 12-ét este 21.30-ot választottuk.

Ezen a napon, ebben az órában szentrózsfüzérimában legyünk összeköttetésben. Aki ebben az órában nem tud magányba és nyugalomba vonulni, legalább lélekben rövid imában csatlakozzon. Más módon is lehet csatlakozni a fénylánchoz a lelkek és a Föld megmentése érdekében, Megváltónk Jézus Krisztus kínszenvedéséről és haláláról való Szentírást olvasással. Fontos, hogy ilymódon pontosan ebben az órában csatlakozzunk (2010. 9.12. 21.30-kor) – az imának legalább 30 precig kellene tartani. Így óriási fényhullámot, nagyon erős pozitív energiaforrást alkotunk.

SZŰZANYA SÜRGŐS KÉRÉSE

Drága szeretett gyermekeim!

Ebben az utolsó időben, amikor a világ és az emberek egyre sűrűbb sötétségben vannak, amikor a sötétség körbe veszi a Földet, folytogatja a gyerekeket a könnyelműség tudatlansága és a félelem, szólítalak titeket, hallgassatok szavamra, amely tele van aggo-dalommal és gonddal értetek. A Gonosz bűzös lehelete beáramlott a hűségesek szívébe is.

Gond a mindennapi kenyérért akadályoz titeket abban, hogy tekinteteket a Mennyre és szíveteket az Istenhez emeljétek; kimerülten alszotok el, elájultan és nem is sejtitek, hogy éppen most, ebben az időben kell ébernek és elevennek lenni. Drága gyermekeim, hallgassatok szavamra! Segítsetek nekem, csatlakozzatok az én kéréseimhez értetek és a Föld bolygóért. A ti hangotok, a mi közös hangunk, ezer és ezer gyermekem hangja egyesülve a ti Mennyei Anyátok hangjával az egész földkerekségen átszakítja, a nehéz sötét árnyékot, amely folytogat benneteket, tönkreteszi bolygótokat, falakat állít közétek és az Isten irgalmas szeretete közé.

Gyermekeim, hívlak titket, hogy imában és alázatban egy nagy láncban fogjatok össze. Összeestek és elalszotok nemcsak az anyagi élet gondjai miatt, hamis tanítások is elaltatnak titeket, amik akadályoznak benneteket az igazság megismerésében és Gonosz elleni védekezésben. Gyermekeim, alakítsatok ki egy napon, egy órában és ugyan abban a percben az egész világon fényláncot; mindenki közületek legyen egy részecskéje a láncnak, amely megkötözi a Gonoszt. Küldjétek a világosság és szeretet sugarát Földre, értetek, az egész világért, ezért a korszakért. Küldjétek el kérésemet az egész világra, fordítsátok le sok nyelvre, terjesszétek a legnagyobb szorgalommal, áldozattal és szeretettel ezt az én alázatos kérésemet felétek. Az utolsó időket élitek, az anyag és annak hamissága benneteket – a csak birtokolni és nem a lenni - egyirányú gondolkodás rabjává tett. És eddig a LENNI-ről van szó!

Lenni és élni továbbra is. Hagyjátok el a hamisság után való rohanást. Nagyon kérlek titeket, szeretett gyermekeim, segítsetek nekem! Ti nem tudjátok és nem látjátok milyen kegyetlen harc folyik a magasabb szinteken, ez a sötétség harca a ti lelketekért, a ti életetekért és szabadságotokért, a ti Földetekért, amely élettel és Krisztus szenvedésével van megszentelve. Nem az a fontos, milyen vallásúak vagytok, milyen hitet gyakoroltok, elég a ti személyes vágyatok segíteni. Mind az én gyermekeim vagytok. Legalább ebben a pillanatban fogjatok össze mindenek ellenére ami szétválaszt titeket. Gyermekeim, mindig közötetek vagyok és leszek. Szükségem van rátok, segítsetek nekem!

Mennyei Anyátok vagyok, a ti Közbenjárótok.

Nincsenek megjegyzések: