2010. augusztus 25., szerda

János Testvérünk levele a ferences képzésről


Kedves Testvérek! Pax et Bonum!

Az idei Választókáptalanon is átélhettem a Testvérek megtartó szeretetét.
Köszönöm! Külön is köszönetet mondok a bíztatásért és bizalmatokért!
Reményeim szerint képes leszek a Szentlélek irányításával érvényre juttatni
a Nemzetközi Tanács által ajánlott képzést segítő szempontokat. Különösen is
megszólítanak az általam is nagyon fontosnak ismert témák. Természetesen
továbbra is azt szeretném szolgálatommal elérni, hogy a Testvérek közelebb
kerülhessenek ahhoz a Jézus Krisztushoz, akit maga szt. Ferenc atyánk is
követett. Tudom, hogy sok tennivalónk van, de azt is tudni vélem, hogy IX.
Gergely pápa mikor "Krisztus hadseregének, új Makkabeusoknak" nevezte a
Ferences Világi Rendet, akkor ezeknek az intézendő dolgoknak a
hatékonyságára utalt. Figyelmeztető lehet számunkra XIII. Leo pápának a
Harmadrendről adott értékelése: "A köz jólétéhez nagyban hozzájárult az
embereknek az a csoportja, amely, miközben az alapító erényeit és törvényeit
tartotta szem előtt, minden lehetségest megtett, hogy újra felvirágoztassa a
keresztény élet értékeit a romlott erkölcsű városokban."
Egyben buzdítalak mindannyiotokat, hogy a Káptalanra megjelentetett "A
FVR számára írt legfontosabb pápai dokumentumok" c. kiadványt olvasgassátok
és beszélgessetek róla közösségeitekben! Természetesen a Forma Minorum 60.
számában megjelenő négy havi képzési anyag is komoly tanulmányozást igényel!

Segítségemet továbbra is felajánlom, csak az időbeni egyeztetést kérem!

2010. augusztus 25.

Szeretettel: János
testvéretek

Nincsenek megjegyzések: