2010. augusztus 31., kedd

Jézus szavának ereje


Jézus egyszer lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombaton ott
tanított. Tanítása ámulatba ejtett mindenkit, mert szavának hatalma volt.
Volt ott a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállt ember, aki így
kiáltozott: El innen! Mi dolgunk veled, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy
elveszíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje. Jézus ráparancsolt:
Némulj el, és menj ki belőle! Erre az ördög a földre sújtotta az embert,
és kiment belőle, anélkül, hogy bajt okozott volna neki. Csodálkozás fogta
el valamennyiüket, és egymás közt ezt mondogatták: Mi ez? Akkora
hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, hogy kimennek a
megszállottakból. Ennek híre elterjedt az egész környéken.
Lk 4,31-37

Elmélkedés:

A tisztátalan lélek által megszállt ember gyógyításának történetét azzal
vezeti be az evangélista, hogy azért hallgatták az emberek nagy
lelkesedéssel Jézust, mert "szavának hatalma volt". Jézus más esetekben
oly erővel érintette meg az embereket, hogy azok képesek voltak eddigi
életüket teljesen megváltoztatni. Akiket megszólított, hogy kövessék őt,
azonnal indultak. Máskor nem csupán egyes személyeket, hanem hatalmas
tömegeket volt képes megigézni a jézusi tanítás. Ellenfelei pedig sokszor
nem voltak képesek ellentmondani neki, amikor vitákban akarták próbára
tenni. Számos esetben olvashatunk arról is az evangéliumban, hogy
bármilyen cselekedet nélkül, egyszerű szavakkal tudott Jézus gyógyítani. A
jézusi szó ereje most egy emberből kiűzi a gonosz lelket, újabb
bizonyítékát adva annak, hogy még ők sem képesen szembeszállni Jézussal.
Milyen hatást vált ki Jézus szava bennem, aki naponta hallgatom őt?
(c) Horváth István SándorImádság:

Örök Szentháromság, aki fényesség vagy,
add, hogy lelkem részesedjék
a te világosságodban!
Te, aki tűz vagy,
részesíts magaddal a tűzben,
s ebben a tűzben egyesítsd akaratomat a tieddel.
Te, aki bölcsesség vagy,
add meg lelkemnek azt a bölcsességet,
hogy fel tudja ismerni
és meg tudja különböztetni a te igazságodat.
Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt;
legyen annyira erős, hogy se a gonoszlélek,
se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől.

Nincsenek megjegyzések: