2010. augusztus 31., kedd

Küldetés


Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon
(Péter) házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt
szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a
láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt, és szolgált nekik.
Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle
bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket.
Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: Te vagy az Isten Fia!
Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek; azok
ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy
magányos helyre; a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta.
Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: Más
városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a
küldetésem. Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban.
Lk 4,38-44

Elmélkedés:

Miután Jézus meggyógyította Péter anyósát és több megszállottból is kiűzte
az ördögöket, az emberek marasztalása ellenére is tovább indul, hogy
máshová is elvigye örömhírét. Nem arról van szó, hogy Jézus egyszerűen
otthagyja azokat az embereket, akik a segítségét kérik. Nem részvétlenség
vagy a szánalom hiánya indítja őt arra, hogy továbbmenjen, hanem a
küldetése, amely nem korlátozódhat egyetlen helyre vagy egyes személyekre.
Küldetése mindenkihez szólt. Jól tudta, hogy az emberi kérések nem
téríthetik el küldetésétől, amelyet a mennyei Atya bízott rá. E
küldetéstudat vezette őt abban, hogy mindhalálig teljesítse feladatát.
Sosem keresett kibúvókat, nem menekült el feladata elől a szenvedés és a
halál pillanatában sem.
Mi a küldetésem? Felismertem-e már küldetésemet, amit Isten adott nekem?
Hogyan teljesítem felismert hivatásomat?
(c) Horváth István SándorImádság:

Szentlélek, jöjj a szívembe!
Vond magadhoz hatalmaddal, igaz Isten!
Adj nekem szeretetet félelemmel,
őrizz meg, Krisztusom,
minden rossz gondolattól,
gyullassz fel a te legédesebb szerelmeddel,
hogy minden gond könnyűvé váljék!
Szent Atyám, én édes Uram,
segíts engem minden cselekedetemben!
_________________________

Nincsenek megjegyzések: